Konkurs

Regulamin Konkursu „ Wiosenny konkurs

I Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie o nazwie „ Wiosenny konkurs” (dalej “Konkurs”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Dom Handlowy Agora (dalej “Organizatorzy”).

 3. Jurorzy Konkursu są wybierani przez Organizatorów.

 4. Szczegółowe zasady Konkursu, warunki uczestnictwa i czas trwania podane są na stronie internetowej: www.agora-zamosc.pl w zakładce „Konkursy”

II Udział w Konkursie

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zrobić zakupy na dowolnym stoisku w DH Agora, wysłać interesujące zdjęcie zakupów na adres konkursagora@wp.pl wraz z załączonym paragonem za zakupy w czasie trwania konkursu.

III Aspekty prawne

 1. Organizatorzy informują, że wysłane fotografie będą publikowane na Stronie Konkursu i serwisach społecznościowych DH Agora. Każdy Uczestnik, przekazując swoje prace Organizatorom, wyraża zgodę na publikację ich w opisany sposób.

 2. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

 3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

 4. Uczestnik ma prawo wycofania swoich fotografii nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.

IV Czas trwania konkursu

 1. Prace należy przesyłać do 30.04. 2018r.

V Reklamacja

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie przez uczestników Konkursu w okresie jego trwania jak i w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.